ΑΦΑΙΡΕΣΗ TATTOO ΜΕ LASER: Το laser αυτό μπορεί και αντιμετωπίζει τα διαφορετικά χρώματα Η αφαίρεση tattoo είναι μια εφαρμογή η οποία έχει αυξημένη απήχηση στις μέρες μας. Οι λόγοι μπορεί να είναι καθαρά επαγγελματικοί (υποψήφιοι σε στρατιωτικές σχολές-αστυνομία-λιμενικό ,αεροσυνοδοί) αλλά και …
Read More