ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

 

mpla

Tο Q-Clear™ , είναι ένα τελευταίας τεχνολογίας Q-switched Nd:YAG laser, το οποίο είναι η καλύτερη επιλογή για την θεραπεία των μελαχρωματικών βλαβών όπως είναι οι ηλιακές εφηλίδες (φωτογηρασμένο δέρμα) οι γεροντικές κηλίδες και οι φακές (φακίδες) του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει στην θεραπεία του επίμονου μελάσματος.

 

1clear-of-spider-veins-590x230

Για οποιαδήποτε δερματολογική πάθηση-Κλείστε άμεσα ραντεβού για Διάγνωση
[gravityform id=”4″ name=”Περισσότερες Πληροφορίες” title=”false” ajax=”true”]

 

Treatment of Pigmented Lesions

[tabs titles=”INFO, INFORMATION”]

[tab]

[info_box_3 title=”Treatment of Pigmented Lesions”]
Laser treatment of hyperpigmented (dark colored) lesions
[/info_box_3]

[blockquote]With the revolutionary Q-Switched Nd-Yag Laser , LightAge Q-Clear[/blockquote]

mpla

Light Age’s newest product, Q-Clear™ , is a revolutionary Q-switched Nd:YAG laser, providing a new paradigm for treatment of pigmented lesions. These include solar lentigines (dark-colored spots located on sun-exposed skin that usually remain after sun-burns. That includes them on sun-damaged skin lesions) and age spots which are also dark-colored spots on the face and the back of the hands which are also a sign of cumulative sun exposure but also derived from intrinsic (normal) aging. Additionally these laser treatments can also be used to reduce or even disappear freckles. Finally it can be used in the treatment of very persistent cases of melasma that don’t respond to bleaching creams or treatments with chemical peels and dermabrassion.

1flyer KWSTIS neo RU BACK2 αντίγραφο 1clear-of-spider-veins-590x230

[bar_info_box_3 buttonurl=”https://www.dermatologist.gr/en/diagnostic-appointment” text=”For any dermatological condition
Make a direct diagnostic” buttontext=”Appointment!” /]
[/tab]
[tab][gravityform id=”4″ name=”More Info” title=”false” ajax=”true”][/tab]
[/tabs]

Лечение пигментных поражений

[tabs titles=”ИНФО, ИНФОРМАЦИЯ”]

[tab]

[info_box_3 title=”Лечение пигментных поражений”]
Q-Clear ™, это искусство Q-Switched Nd: YAG лазера
[/info_box_3]

[blockquote]который является лучшим выбором для лечения пигментных образований[/blockquote]

mpla

К Q-Clear ™, это искусство Q-Switched Nd: YAG лазер, который является лучшим выбором для лечения пигментных образований, таких как солнечные лентиго (фотостарения кожи) пигментных пятен и чечевицы (веснушки) кожи . В некоторых случаях это может помочь в лечении стойких меланодермий.

1flyer KWSTIS neo RU BACK2 αντίγραφο 1clear-of-spider-veins-590x230

[bar_info_box_3 buttonurl=”https://www.dermatologist.gr/ru/diagnostic-appointment” text=”Для любого дерматологического условия
Прямые диагностического ” buttontext=”Назначения!” /]
[/tab]
[tab][gravityform id=”4″ name=”More Info” title=”false” ajax=”true”][/tab]
[/tabs]

Behandlung von Pigmentflecken

[tabs titles=”INFO, INFORMATION”] [tab] [info_box_3 title=”Behandlung von Pigmentflecken”]

Laser-Behandlung der Läsionen hyperpigmentierte (dunkel gefärbt)[/info_box_3]

[blockquote]Mit dem revolutionären gütegeschalteter Nd-Yag Laser, LightAge Q-Clear.[/blockquote]

mpla

Leichte Alter neueste Produkt, Q-Clear ™ ist eine revolutionäre gütegeschalteter Nd: YAG-Laser, bietet ein neues Paradigma für die Behandlung von Pigmentflecken. Dazu zählen solare Lentigines (dunkel-farbigen Flecken befindet sich auf der sonnenexponierten Haut, die in der Regel nach Sonne brennt bleiben. Dazu gehören sie auf Sonne beschädigt Hautveränderungen) und Alter Flecken, die auch dunkel gefärbten Flecken auf das Gesicht und die Rückseite der Hände, die sind auch ein Zeichen der kumulative Sonnenexposition, aber auch von systeminternen (normale) Altern abgeleitet sind. Zusätzlich können diese Laser-Behandlungen auch verwendet werden, zu reduzieren oder sogar verschwinden Sommersprossen. Schließlich kann es bei der Behandlung von sehr persistent Fälle von Melasma verwendet werden, die nicht zu bleichen, Cremes oder Behandlungen mit chemischen Peelings und Dermabrassion reagieren.

1flyer KWSTIS neo RU BACK2 αντίγραφο 1clear-of-spider-veins-590x230

[bar_info_box_3 buttonurl=”https://www.dermatologist.gr/en/diagnostic-appointment” text=”Vereinbaren Sie für alle dermatologischen

Bedingungen eine direkte” buttontext=”Diagnose!” /] [/tab] [tab][gravityform id=”4″ name=”More Info” title=”false” ajax=”true”][/tab] [/tabs]

 

Третиране на пигментни лезии

[tabs titles=”ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ”]

[tab]

[info_box_3 title=”Третиране на пигментни лезии”]

Лазерно лечение на наранявания, Хиперпигментирана (тъмно оцветени)[/info_box_3]

[blockquote]С революционната q-Switched Nd-Yag лазер, LightAge Q-изчистване[/blockquote]

mpla

Леки възраст най-новият продукт, Q-Clear ™, е революционна Q-switched Nd: YAG лазер, предвиждащи третиране на пигментни лезии нова парадигма. Те включват слънчеви lentigines (тъмен цвят петна на кожата, изложена на слънце, които обикновено остават след Сун-изгаряния. Това включва ги на повредената от слънце кожата лезии) и възрастови петна, които също са тъмно цветни петна по лицето и гърба на ръцете, които също са знак за излагане на кумулативни слънце, но също така, получени от вътрешна (нормален) стареене. Освен това тези процедури с лазер може да се използва за намаляване или дори изчезват лунички. Най-накрая може да се използва за лечение на много устойчиви случаите на мелазма, които не отговарят на избелване кремове или лечение с химически пилинг и dermabrassion.

1flyer KWSTIS neo RU BACK2 αντίγραφο 1clear-of-spider-veins-590x230

[bar_info_box_3 buttonurl=”https://www.dermatologist.gr/en/diagnostic-appointment” text=”За всяко условие, дерматологични направи директна диагностичната” buttontext=”среща!” /] [/tab] [tab][gravityform id=”4″ name=”More Info” title=”false” ajax=”true”][/tab] [/tabs]