ΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΡΑΓΑΔΩΝ» (ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ)

 

Οι «ραγάδες» είναι ένα είδος ατροφικής ουλής του δέρματος, με σημαντική καταστροφή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής δομής στο βάθος του δέρματος κάτω από την επιδερμίδα.

Η κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο για την εμφάνιση των «ραγάδων», γιατί είναι αυτή που καθορίζει την ελαστικότητα του δέρματος. Η αύξηση της τάσης που ασκείται στο δέρμα, όπως συμβαίνει στην εγκυμοσύνη, στην γρήγορη ανάπτυξη και αύξηση του ύψους της εφηβείας αλλά και στις μεγάλες αυξήσεις του σωματικού βάρους, είναι μια σημαντική δοκιμασία για το δέρμα. Αν αυτό δεν διαθέτει (κληρονομικά) καλή ελαστικότητα τότε σχίζεται εσωτερικά και «ανοίγει» . Αυτό δίνει ένα αίσθημα κενού στην ψηλάφηση κατά μήκος των «ραγάδων» και μια λεπτή-ατροφική και διαφορετικού χρώματος χροιά στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Αυτή είναι ερυθρή-ροζ αρχικά γιατί περιέχει αίμα, λευκή στη συνέχεια από την ατροφική ουλή που έχει εγκατασταθεί.

header34_ba

Η πρόληψη της εμφάνισης των “ραγάδων” είναι πρακτικά αδύνατη γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε τη γενετικά καθορισμένη ελαστικότητα του δέρματος. Η βοήθεια που παρέχει η καθυμερινή ενυδάτωση του δέρματος με ενυδατικές-μαλλακτικές κρέμες σπανίως αρκεί σε ένα άτομο γενετικά προδιαθετημένο να εμφανίσει «ραγάδες»

Όσο πιο νωρίς αρχίσει η αντιμετώπισή τους (όσο ακόμα βρίσκονται στην ερυθρή-ροζ φάση) τόσο καλύτερα και πιο άμεσα θα είναι τα αποτελέσματα (συνήθως απαιτούνται 4-5 συνεδρίες σε αυτήν την φάση). Στην λευκή φάση των παλιών «ραγάδων» απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες, τα αποτελέσματα παραμένουν επίσης πολύ ικανοποιητικά. Επίσης πρεπει να εξηγούμε στον ασθενή οτι είναι πρακτικά αδύνατο να επιστρέψει το δέρμα στην ποιότητα που είχε στο παρελθόν προ της εμφάνισης των «ραγάδων», όμως μπορούμε να το βελτιώσουμε σημαντικά, τόσο στην εμφάνιση όσο και στην υφή.

acne3

All methods of treating stretch marks aim to create new connective tissue (collagen). We usually stimulate the blood supply to the "stretch marks" area and cause mild trauma to the skin to activate fibroblasts, the skin cells that produce collagen and elastin and create a new network of connective tissue. Also, the stimulation of fibroblasts leads to the production of hyaluronic acid which offers deep hydration. We usually prefer FractionalRF (radiofrequency) technology or surgical fractionalCO2 laser for this mechanical stimulation.

Adium

 

Καταπολέμηση ραγάδων με τη μέθοδο αυτόλογης μεσοθεραπείας – Platelet-Rich Plasma (PRP)

 

The fight against stretch marks with the Platelet-Rich Plasma (PRP) method, i.e. with plasma rich in platelets from the patient himself, is the most modern method of treating them which takes advantage of the growth factors present in platelets. Growth factors are proteins with regenerative and reparative properties. Growth factors are injected under the skin and activate fibroblasts to produce new collagen and elastin that restore skin elasticity and improve the appearance and texture of stretch marks.

 

Combined stretch mark treatment protocol

Γίνεται με συνδυασμό fractional laser και PRP. Τα αποτελέσματα της κάθε μιας μεθόδου ξεχωριστά στην θεραπεία ραγάδων πολλαπλασιάζονται όταν αυτές συνδυάζονται στην ίδια συνεδρία. Επίσης ο χρόνος αποθεραπείας είναι πολύ μικρότερος λόγω της χρήσης PRPπου περιέχει αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι επιταχύνουν την επούλωση! Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση και α αποτελέσματα της συνδυασμένης αυτής θεραπείας ραγάδων είναι θεαματικά. Και εδώ βέβαια τα αποτελέσματα είναι αμεσότερα και ακόμα πιο εντυπωσιακά όταν προλάβουμε να αρχίσουμε την θεραπεία στην «ερυθρή» φάση των ραγάδων.

 

 

 

[gravityform id=”4″ name=”More Info” title=”false” ajax=”true”]