ΘΗΛΩΜΑΤΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ LASER CO2

  Πρόκειται για Μαλθακές και Μισχωτές Βλάβες, που έχουν διάμετρο 1-3 χιλιοστά και ύψος περίπου 5 χιλιοστά. Το χρώμα τους είναι ίδιο με αυτό του φυσιολογικού δέρματος ενώ σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάζει καφέ αποχρώσεις. Tο χρώμα τους είναι ίδιο με …
Read More

SCARS AND KELOIDS

What is a keloid? Keloids can be considered to be “scars that don’t know when to stop.” A keloid, sometimes referred to as a keloid scar, is a tough heaped-up scar that rises quite abruptly above the rest of the …
Read More

WART REMOVAL

  Warts are caused by different varieties of the human wart virus.  Viral warts are different from the tan or brown velvety marks of maturity that develop naturally over a lifetime. There are several varieties of viral warts including types …
Read More

FACIAL VEIN THERAPY

  Facial veins are a common cosmetic concern as they tend to detract from optimal facial aesthetics. The veins occur in association with rosacea, cumulative sun exposure, and the passage of time. Facial vein treatment is best rendered by laser in …
Read More

MOLE REMOVAL

Melanoma may evolve within a mole but typically develops on normal skin. People with many large and irregular moles are at greater melanoma risk. Melanoma screening in these patients is challenging as the difference between unusual moles and melanoma can be …
Read More

NON-SURGICAL THREAD LIFT

Aging is the nature of life. Skin wrinkling and sagging is the basic symptom of aging and people are interested in aesthetic and cosmetic improvement of these signs and also prevention from being aging.“Power lifting threads” is the newest innovation …
Read More

TATTOO REMOVAL

[tabs titles=”INFO, VIDEO, INFORMATION”] [tab] [info_box_3 title=”TATTOO REMOVAL”] Light Age’s newest product, Q-Clear™ [/info_box_3] [blockquote]Is a revolutionary Q-switched Nd:YAG laser, providing a new paradigm for removal of unwanted tattoos[/blockquote] Light Age’s newest product, Q-Clear™ , is a revolutionary Q-switched Nd:YAG …
Read More

SURGICAL LASER CO2

[tabs titles=”INFO, VIDEO, INFORMATION”] [tab] [info_box_3 title=”SURGICAL LASER CO2″] Surgical CO2 laser is the modern approach for the destruction of benign skin lesions. [/info_box_3] [blockquote] It tends to replace the classical electocoagulation as it is finer and more gentle in …
Read More