Θεραπεία Ουλών Ακμής

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_wp_custommenu nav_menu=”294″ title=”ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ”][/vc_column][vc_column width=”2/3″][et_parent tab_style=”linebox” tab_animation=”bounceInUp” color_tab_txt=”#064d70″ color_act_txt=”#dd3333″ color_act_bg=”#e0e0e0″ color_content_bg=”#ffffff”][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Treatment

“]Ουλές ακμής. Τί είναι, παθογένεια. The most severe form of acne is characterized by inflamed cysts located deeper in the skin. If this form of acne is not treated in time and correctly, there is a serious risk of leaving scars in the form of dimples (dimples) on the skin of the face and trunk. These are also called acne scars. Οι ουλές της ακμής (όμοιες με αυτές της ανεμευλογιάς) έχουν την ιδιαιτερότητα ότι βρίσκονται κάτω από το δέρμα και τραβάνε την επιδερμίδα προς τα κάτω με αποτέλεσμα να σχηματίζεται  βαθούλωμα. Για την αποτελεσματική θεραπεία των ουλών της ακμής πρέπει να γίνει η λύση και καταστροφή αυτής της ουλής-ίνωσης που βρίσκεται εσωτερικά στο δέρμα και στη συνέχεια να βοηθήσουμε την ανάπλαση του δέρματος στην περιοχή ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αισθητική αποκατάσταση.   Ουλές ακμής. Τύποι Οι ουλές της ακμής είναι:
  • Atrophic scars with tissue loss. Depending on their morphology, they are distinguished into
-Ice pick ουλές: Είναι στενές αλλά βαθιές με απότομα χείλη και μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί σαν το οξύ εμβύθισμα που προκαλεί ο παγοθραύστης (ice pick) στον πάγο. Παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας ως προς την αντιμετώπισή τους -Boxcar: Είναι πλατιές και πιο στρογγυλεμένες σαν κοιλώματα ενώ μπορεί να είναι συνεχόμενες σαν βαγόνια τραίνου (Boxcar). Μπορεί να είναι βαθιές ή ρηχές και -Rolling: Είναι κυματοειδείς και αυτό αντιλαμβανόμαστε ως αποτέλεσμα στην επιφάνεια του δέρματος. Οι τρείς παραπάνω μορφές ουλών ακμής μπορεί να συνυπάρχουν στο πρόσωπο ή στον κορμό (κυρίως πλάτη ή θώρακα) του ασθενούς
  • Hypertrophic scars or keloid with excess tissue during healing.
Fortunately, they are rarer. Their formation is observed in people who have a predisposition to the creation of hypertrophic scars and keloids. In these individuals, it is particularly important to prevent the formation of scars by immediately starting systemic treatment. From the moment the hypertrophic scars are formed, we follow treatment with intralesional steroid injections and cryotherapy.   Ουλές ακμής. Πρόληψη Prevention to avoid the appearance of acne scars is only the timely and effective treatment of the cystic form of acne. In these cases, if the age of the patient allows it and if there is no possibility of pregnancy, we prefer treatment with isotretinoin.   Ουλές ακμής. Θεραπεία με microNeedling και αυτολογη μεσοθεραπεία PRP Micro-Needling δηλαδή μικρονυγμοί του δέρματος. Η διαδικασία γίνεται με ειδική συσκευή σε μορφή pen ή με roller. Με την συγκεκριμένη τεχνική προκαλείται ελάχιστος τραυματισμός στο δέρμα με τους μικρονυγμούς (το βάθος που θα γίνει η εφαρμογή 0,25mm-0,5mm-1-2mm καθορίζεται από το βάθος και το είδος των ουλών) , δεν προκαλείται αποφλοίωση (peeling) μετά την εφαρμογή παρά ένα μικρό και παροδικό ερύθημα  (κοκκινίλα) και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση. Την θεραπεία ολοκληρώνει η άμεση εφαρμογή αυτόλογης μεσοθεραπείας PRP. Αυτή παρέχει τους αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί από το αίμα του ασθενούς (από τα αιμοπετάλια). Οι μικρονυγμοί εκτός από την καταστροφή των ουλών προσφέρουν μια είσοδο για την εισαγωγή των αυξητικών αυτών παραγόντων βαθύτερα στο δέρμα στο σημείο ακριβώς όπου επιθυμούμε να ξεκινήσει η ανάπλαση του δέρματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε πιο ποιοτική ανάπλαση του δέρματος κατά τις επόμενες εβδομάδες καθώς και ταχύτατη αποθεραπεία αμέσως μετά την εφαρμογή. Για την ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτούνται 4-5 συνεδρίες που απέχουν 4-6 εβδομάδες μεταξύ τους. Η θεραπεία ουλών ακμής με αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να ακολουθηθεί ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες   Ουλές ακμής. Θεραπεία με fractional RF (σύστημα κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροβελόνες) και αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP It is a device that works with radio frequencies that penetrate deep into the skin (0.5-2.0mm) and produce energy (thermal stimulation) that causes a minimal and controlled injury to "break" the scars inside the skin. This method does not cause exfoliation (peeling) and has an immediate return to daily activities. The treatment is completed by the immediate application of autologous PRP mesotherapy. This provides the growth factors that have been released from the patient's blood (from the platelets). The micro-trauma that fractional RF causes in addition to the destruction of scars offers an entry point for the introduction of these growth factors deeper into the skin at the exact point where we wish to initiate skin regeneration. In this way, we achieve better quality regeneration of the skin in the following weeks as well as rapid recovery immediately after application. The method is effective in moderate and severe forms of acne scars. To complete the treatment, 3-4 sessions spaced 4-6 weeks apart are required. The treatment of acne scars with this protocol can be followed even during the summer months because there is no risk of hyperpigmentation.   Ουλές ακμής. Θεραπεία με fractional Laser CO2 (κλασματικό laser διοξειδίου τιυ άνθρακα) και αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP It is a surgical laser that has the ability to penetrate the skin deeper and deal with even difficult cases of acne scars. The advantage of the fractional laser is that it scans the skin causing sublimation and exfoliation in microscopic zones of the skin, but leaving the intermediate zones free, so we have faster healing. The treatment is completed by the immediate application of autologous PRP mesotherapy. This provides the growth factors that have been released from the patient's blood (from the platelets). The minor trauma that causes the fractional Laser CO2 in addition to destroying the scars it offers an entry point to introduce these growth factors deeper into the skin at the exact point where we want skin regeneration to begin. In this way, we achieve better quality regeneration of the skin in the following weeks as well as rapid recovery in the following days immediately after application. The return to daily activities is immediate, but special skin care is required during the first days, which is treated with moisturizing-regenerating and sunscreen creams, while the use of cover-up make-up is also allowed. To complete the treatment, 2-3 sessions spaced approximately 8-12 weeks apart are required. Treatment of acne scars with this protocol is avoided during the summer months   Ουλές ακμής. Θεραπεία με συνδυαστικές εφαρμογές microNeedling και χημικά peelings (πρωτόκολλο FRAXPEEL) Micro-Needling δηλαδή μικρονυγμοί του δέρματος. Η διαδικασία γίνεται με ειδική συσκευή σε μορφή pen ή με roller. Με την συγκεκριμένη τεχνική προκαλείται ελάχιστος τραυματισμός στο δέρμα με τους μικρονυγμούς (το βάθος που θα γίνει η εφαρμογή 0,25mm-0,5mm-1-2mm καθορίζεται από το βάθος και το είδος των ουλών) και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση. Την θεραπεία ολοκληρώνει η άμεση εφαρμογή χημικού πήλιγκ. Οι μικρονυγμοί εκτός από την καταστροφή των ουλών προσφέρουν μια είσοδο για την εισαγωγή του πήλιγκ βαθύτερα στο δέρμα στο σημείο ακριβώς όπου επιθυμούμε να γίνει η καταστροφή της ουλής και να ξεκινήσει η ανάπλαση του δέρματος. Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε πηλιγκ αζελαικού οξέως σε συνδυασμό με σαλικυλικό οξύ τα οποία γίνονται πιο αποτελεσματικά στην εφαρμογή fraxpeel γιατί γίνονται πιο διεισδυτικά. Όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πήλιγκ ΑΗΑ γλυκολικού οξέως ή σε περιπτώσεις που επιζητούμε και λεύκανση δυσχρωμιών (λεκέδων) που μπορεί να έχουν μείνει μετά την ακμή μπορούμε να προσθέσουμε πήλιγκ μανδελικού και κιτρικού οξέως. Σε περίπτωση βαθιών ουλών ακμής χρησιμοποιούμε και TCA peeling το οποίο προκαλεί αποφλοίωση της επιδερμίδας και λείανση της όψης των ουλών της ακμής όμως απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους αποθεραπείας-ανάπλασης του δέρματος και αποφεύγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με ηλιοφάνεια.   Ουλές ακμής. Θεραπεία με συνδυαστικές εφαρμογές δερμοαπόξεσης και χημικά peels Γίνεται με ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης μικροκρυστάλλων (microdemabration) επάνω στις εξωτερικές στιβάδες του δέρματος (επιδερμίδα). Με τον τρόπο αυτό  επιτυγχάνει την διάσπαση των παλαιών κεράτινων στιβάδων και την μηχανική αποκόλληση των νεκρών κυττάρων (πήλιγκ), λιαίνοντας την υφή του δέρματος και μειώνοντας το βάθος των ουλών της ακμής.Το αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυνσης είναι τα νέα υγιή κύτταρα της επιδερμίδας να έρχονται προς τα έξω και η επιδερμίδα αποκτά απαλότητα, ο βαθύς καθαρισμός του δέρματος , η υπεραιμία του δέρματος (λόγω βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος) και μακροπρόθεσμα μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες γίνεται ενεργοποίηση των ινοβλαστών  του δέρματος για παραγωγή κολλαγόνου-ελαστίνης με σημαντική συμβολή στην αντιγήρανση. Το πήλιγκ με μικροκρυστάλλους προετοιμάζει το έδαφος για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του χημικού πήλιγκ. Στην περίπτωση αυτή προτιμούνται πηλιγκ αζελαικού οξέως σε συνδυασμό με σαλικυλικό οξύ τα οποία γίνονται πιο αποτελεσματικά στην συνδυαστική εφαρμογή. Σε περίπτωση πολύ βαθιών ουλών ακμής χρησιμοποιούμε και TCA peeling το οποίο προκαλεί αποφλοίωση της επιδερμίδας και λείανση της όψης των ουλών της ακμής όμως απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους αποθεραπείας-ανάπλασης του δέρματος και αποφεύγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με ηλιοφάνεια.   Ουλές ακμής. Θεραπεία με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέως In some cases, after the internal acne scar has been destroyed with one of the destructive methods mentioned above (microneedling, fractional RF, fractional laser CO2), for an even better aesthetic result, we can place a hyaluronic implant under the scar to fill the gap created due to atrophy and to correct the unevenness of the skin. Hyaluronic acid is an absorbable material so it will need to be re-applied after about 9-12 months. This particular method is indicated for the treatment of soft and deep acne scars. The use of non-absorbable materials such as silicone is avoided because it can cause many adverse effects.   How are hyperpigmented lesions (stains) often left by acne treated? With a special Q-Switched Nd Yag laser which is the same laser we do and removal of other hyperpigmented lesions such as tattoos   Is the treatment painful? Η θεραπεία είναι πολύ καλά ανεκτή και γίνεται με απλή εφαρμογή κρέμας ξυλοκαίνης μισή ώρα πριν την εφρμογή[/et_single][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Πρίν & Μετά

“]πριν κ μετα ακμη before-and-after-akmh akmh prin meta[/et_single][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Appointment

“][gravityform id=”3″ name=”Diagnosis appointment” title=”false” ajax=”false”][/et_single][/et_parent][/vc_column][/vc_row]

Ουλές ακμής

The most severe form of acne is characterized by inflamed cysts located deeper in the skin. If this form of acne is not treated in time and correctly, there is a serious risk of leaving scars in the form of dimples (dimples) on the skin of the face and trunk. These are also called acne scars.

Play Video

Τί είναι, παθογένεια.

Acne scars (similar to those of chicken pox) have the peculiarity of being under the skin and pulling the skin down, resulting in a dimple.

Για την αποτελεσματική θεραπεία των ουλών της ακμής πρέπει να γίνει η λύση και καταστροφή αυτής της ουλής-ίνωσης που βρίσκεται εσωτερικά στο δέρμα και στη συνέχεια να βοηθήσουμε την ανάπλαση του δέρματος στην περιοχή ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αισθητική αποκατάσταση.

Promotion

Register for the program now, and get discounts of up to 20%!

About healthy diet

Ουλές ακμής. Πρόληψη

Prevention to avoid the appearance of acne scars is only the timely and effective treatment of the cystic form of acne. In these cases, if the age of the patient allows it and if there is no possibility of pregnancy, we prefer treatment with isotretinoin.

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με microNeedling και αυτολογη μεσοθεραπεία PRP

Micro-Needling δηλαδή μικρονυγμοί του δέρματος. Η διαδικασία γίνεται με ειδική συσκευή σε μορφή pen ή με roller. Με την συγκεκριμένη τεχνική προκαλείται ελάχιστος τραυματισμός στο δέρμα με τους μικρονυγμούς (το βάθος που θα γίνει η εφαρμογή 0,25mm-0,5mm-1-2mm καθορίζεται από το βάθος και το είδος των ουλών) , δεν προκαλείται αποφλοίωση (peeling) μετά την εφαρμογή παρά ένα μικρό και παροδικό ερύθημα  (κοκκινίλα) και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση. Την θεραπεία ολοκληρώνει η άμεση εφαρμογή αυτόλογης μεσοθεραπείας PRP. Αυτή παρέχει τους αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί από το αίμα του ασθενούς (από τα αιμοπετάλια). Οι μικρονυγμοί εκτός από την καταστροφή των ουλών προσφέρουν μια είσοδο για την εισαγωγή των αυξητικών αυτών παραγόντων βαθύτερα στο δέρμα στο σημείο ακριβώς όπου επιθυμούμε να ξεκινήσει η ανάπλαση του δέρματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε πιο ποιοτική ανάπλαση του δέρματος κατά τις επόμενες εβδομάδες καθώς και ταχύτατη αποθεραπεία αμέσως μετά την εφαρμογή. Για την ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτούνται 4-5 συνεδρίες που απέχουν 4-6 εβδομάδες μεταξύ τους. Η θεραπεία ουλών ακμής με αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να ακολουθηθεί ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με fractional RF (σύστημα κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροβελόνες) και αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP

It is a device that works with radio frequencies that penetrate deep into the skin (0.5-2.0mm) and produce energy (thermal stimulation) that causes a minimal and controlled injury to "break" the scars inside the skin. This method does not cause exfoliation (peeling) and has an immediate return to daily activities. The treatment is completed by the immediate application of autologous PRP mesotherapy. This provides the growth factors that have been released from the patient's blood (from the platelets). The micro-trauma that fractional RF causes in addition to the destruction of scars offers an entry point for the introduction of these growth factors deeper into the skin at the exact point where we wish to initiate skin regeneration. In this way, we achieve better quality regeneration of the skin in the following weeks as well as rapid recovery immediately after application. The method is effective in moderate and severe forms of acne scars. To complete the treatment, 3-4 sessions spaced 4-6 weeks apart are required. The treatment of acne scars with this protocol can be followed even during the summer months because there is no risk of hyperpigmentation.

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με fractional Laser CO2 (κλασματικό laser διοξειδίου τιυ άνθρακα) και αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP

It is a surgical laser that has the ability to penetrate the skin deeper and deal with even difficult cases of acne scars. The advantage of the fractional laser is that it scans the skin causing sublimation and exfoliation in microscopic zones of the skin, but leaving the intermediate zones free, so we have faster healing. The treatment is completed by the immediate application of autologous PRP mesotherapy. This provides the growth factors that have been released from the patient's blood (from the platelets). The minor trauma that causes the fractional Laser CO2 in addition to destroying the scars it offers an entry point to introduce these growth factors deeper into the skin at the exact point where we want skin regeneration to begin. In this way, we achieve better quality regeneration of the skin in the following weeks as well as rapid recovery in the following days immediately after application. The return to daily activities is immediate, but special skin care is required during the first days, which is treated with moisturizing-regenerating and sunscreen creams, while the use of cover-up make-up is also allowed. To complete the treatment, 2-3 sessions spaced approximately 8-12 weeks apart are required. Treatment of acne scars with this protocol is avoided during the summer months

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με συνδυαστικές εφαρμογές microNeedling και χημικά peelings (πρωτόκολλο FRAXPEEL)

Micro-Needling δηλαδή μικρονυγμοί του δέρματος. Η διαδικασία γίνεται με ειδική συσκευή σε μορφή pen ή με roller. Με την συγκεκριμένη τεχνική προκαλείται ελάχιστος τραυματισμός στο δέρμα με τους μικρονυγμούς (το βάθος που θα γίνει η εφαρμογή 0,25mm-0,5mm-1-2mm καθορίζεται από το βάθος και το είδος των ουλών) και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση. Την θεραπεία ολοκληρώνει η άμεση εφαρμογή χημικού πήλιγκ. Οι μικρονυγμοί εκτός από την καταστροφή των ουλών προσφέρουν μια είσοδο για την εισαγωγή του πήλιγκ βαθύτερα στο δέρμα στο σημείο ακριβώς όπου επιθυμούμε να γίνει η καταστροφή της ουλής και να ξεκινήσει η ανάπλαση του δέρματος. Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε πηλιγκ αζελαικού οξέως σε συνδυασμό με σαλικυλικό οξύ τα οποία γίνονται πιο αποτελεσματικά στην εφαρμογή fraxpeel γιατί γίνονται πιο διεισδυτικά. Όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πήλιγκ ΑΗΑ γλυκολικού οξέως ή σε περιπτώσεις που επιζητούμε και λεύκανση δυσχρωμιών (λεκέδων) που μπορεί να έχουν μείνει μετά την ακμή μπορούμε να προσθέσουμε πήλιγκ μανδελικού και κιτρικού οξέως. Σε περίπτωση βαθιών ουλών ακμής χρησιμοποιούμε και TCA peeling το οποίο προκαλεί αποφλοίωση της επιδερμίδας και λείανση της όψης των ουλών της ακμής όμως απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους αποθεραπείας-ανάπλασης του δέρματος και αποφεύγεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με ηλιοφάνεια.

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με συνδυαστικές εφαρμογές δερμοαπόξεσης και χημικά peels

It is done with a special machine that shoots microcrystals (microdemabration) onto the outer layers of the skin (epidermis). In this way, it achieves the breakdown of the old stratum corneum and the mechanical detachment of dead cells (peeling), softening the texture of the skin and reducing the depth of acne scars. The result of this removal is that new healthy skin cells come outwards and the skin acquires softness, the deep cleansing of the skin, the hyperemia of the skin (due to the improvement of blood circulation) and in the long term after repeated sessions the fibroblasts of the skin are activated for the production of collagen-elastin with a significant contribution to anti-aging.
Exfoliating with microcrystals prepares the soil for the most effective application of chemical exfoliation. In this case, azelaic acid peels combined with salicylic acid are preferred, which become more effective in the combined application. In the case of very deep acne scars, we also use TCA peeling, which causes exfoliation of the skin and smoothing of the appearance of the acne scars, but requires longer recovery-regeneration times of the skin and is avoided during the summer months with sunshine.

 

Ουλές ακμής. Θεραπεία με εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέως

In some cases, after the internal acne scar has been destroyed with one of the destructive methods mentioned above (microneedling, fractional RF, fractional laser CO2), for an even better aesthetic result, we can place a hyaluronic implant under the scar to fill the gap created due to atrophy and to correct the unevenness of the skin. Hyaluronic acid is an absorbable material so it will need to be re-applied after about 9-12 months. This particular method is indicated for the treatment of soft and deep acne scars. The use of non-absorbable materials such as silicone is avoided because it can cause many adverse effects.

Ad enim velit lorem egestas adipiscing tristique curae malesuada quisque. Habitasse risus himenaeos ultrices Euismod leo morbi. Tempor rhoncus conubia neque morbi platea aenean fusce nostra erat cras. Sapien faucibus Euismod fusce cubilia taciti. Egestas inceptos dapibus letius pede fames. Nullam dictumst id fusce vulputate interdum lacus velit.

News & Articles

Recipes

Healthy diet meals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Primis condimentum habitasse semper finibus gravida volutpat nostra lacus ligula. Tortor lorem hendrerit vehicula consectetur pellentesque nulla accumsan egestas lacus neque tincidunt. Pellentesque luctus odio metus vivamus phasellus sed finibus. Aenean eros cubilia elit ipsum sapien per urna a diam. Placerat magna cras mi parturient torquent at praesent porta volutpat congue quis.

Chicken Muffins

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
New Menu

Keto Diet Food

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Grilled Chicken Breast

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor