ALOPECIA (HAIR LOSS)

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text][mega_main_menu location=”mega_main_sidebar_menu”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][et_parent tab_style=”linebox” tab_animation=”bounceInUp” color_tab_txt=”#064d70″ color_act_txt=”#dd3333″ color_act_bg=”#e0e0e0″ color_content_bg=”#ffffff”][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Treatment

“]Η ανδρογεννητική αλωπεκία είναι η συνηθέστερη αιτία αλωπεκίας (απώλειας τριχών από το τριχωτό της κεφαλής) για τους άντρες. Ξεκινά με συγκεκριμένο πρότυπο, συνήθως στην κροταφική περιοχή, στη συνέχεια στην κορυφή του τριχωτού και τέλος συνενώνονται αυτές οι δυο περιοχές. Οφείλεται σε κληρονομικότητα αλλά και στην επίδραση των ανδρογόνων στους κληρονομικά «ευαίσθητους» τριχικούς θυλάκες. Υπάρχει και ανδρογεννητική αλωπεκία που αφορά τις γυναίκες ,έχει διαφορετικό πρότυπο εξέλιξης, αλλά την ίδια ακριβώς αιτιολογία. Υπάρχει και ανδρογεννητική αλωπεκία που αφορά τις γυναίκες ,έχει διαφορετικό πρότυπο εξέλιξης, αλλά την ίδια ακριβώς αιτιολογία. Οι κλασικές θεραπείες που διαθέτουμε είναι:
  • Dietary supplements with vitamins-traces-minerals-amino acids: These provide the "building blocks" of keratin to strengthen the hair (and nails). Thus, the hair grows "bulky" and is stronger and healthier. The head that has now better quality hair looks fuller
  • Minoxidil spray or foam: this medicine locally inhibits an enzyme at the root of the hair. This enzyme is responsible for the conversion of testosterone into a more aggressive form, which "kills" the hair.
  • Finasteride pills: They do the same thing as minoxidil lotion, but are even more effective because they are an internal (systemic) treatment.

H αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP) στην θεραπεία της αλωπεκίας – τριχόπτωσης

Το PRP είναι πλάσμα που περιέχει πάνω από 300-350,000 αιμοπετάλια/uL. Απομονώνεται με την διαδικασία της φυγοκέντρισης, αφού πάρουμε μια μικρή ποσότητα αίματος από τον ασθενή (20 έως 40 ml). Η θεραπεία PRP (Platelet Rich Plasma) βασίζεται στη χρησιμοποίηση αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια που περιέχονται στο αίμα μας (προκαλούμε την απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων απο τα αιμοπετάλια με την χρήση ειδικού διαλύματος ενεργοποιητή). Οι αυξητικοί αυτοί παράγοντες, είναι φυσικά συστατικά του οργανισμού μας. Πρόκειται για πρωτεΐνες οι οποίες περιέχονται στα αιμοπετάλια με την ιδιότητα να ενισχύουν την αναγεννητική και αναπλαστική των ιστών που δυσλειτουργούν ή έχουν υποστεί κάποια βλάβη. Οι αυξητικοί παράγοντες επανεργοποιούν τα ενήλικα αδρανή βλαστοκύτταρα της περιοχής (με απώτερο στόχο την δημιουργία νέων τριχοθυλακίων), ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της περιοχής με αποτέλεσμα την καλύτερη αιμάτωση της περιοχής του τριχωτού της κεφαλής. Τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία γίνονται άμεσα αντιληπτά είναι η βελτίωση της ποιότητας της τρίχας. Παρατηρείται ενδυνάμωση,  μεγαλύτερη διάμετρος (πάχυνση) και μήκος στις τρίχες που ήδη διαθέτουμε στο τριχωτό της κεφαλής μας. Με αυτόν τον τρόπο , το κεφάλι μας δείχνει πιο γεμάτο καθώς η κάθε τρίχα έχει μεγαλύτερο όγκο και διαθέτει λάμψη και υγεία! Η θεραπεία τριχόπτωσης PRP μπορεί να εφαρμοστεί σε άνδρες και γυναίκες με ανδρογενετική αλωπεκία (τάση υποστροφής και απώλειας των τριχών λόγω κληρονομικότητας). Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι απολύτως φυσικά, ενώ δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες αφού χρησιμοποιείται το αίμα του ίδιου του οργανισμού (αυτόλογη διαδικασία). Επιπλέον η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά, καθώς εμποδίζει την περαιτέρω απώλεια μαλλιών, ενώ ενδυναμώνει τα ήδη υπάρχοντα. Συνδυάζεται άριστα με τις υπάρχουσες καταξιωμένες και αποτελεσματικές θεραπείες που διαθέτουμε για την ανδρογεννητική αλωπεκία όπως η χρήση τοπικού διαλύματος ή αφρού μινοξιδίλης ή η χρήση από του στόματος φιναστερίδης. Η εφαρμογή της μεθόδου καλό είναι να επαναλαμβάνεται κάθε 4-6 εβδομάδες κατά τον πρώτο χρόνο, και στη συνέχεια μία φορά το χρόνο για συντήρηση του αποτελέσματος.[/et_single][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Video

“]Έρχονται σύντομα…[/et_single][et_single icon=”no-icon” tab_title=”

Appointment

“][gravityform id=”3″ name=”Diagnosis appointment” title=”false” ajax=”false”][/et_single][/et_parent][/vc_column][/vc_row]

ALOPECIA (HAIR LOSS)

Η ανδρογεννητική αλωπεκία είναι η συνηθέστερη αιτία αλωπεκίας (απώλειας τριχών από το τριχωτό της κεφαλής) για τους άντρες. Ξεκινά με συγκεκριμένο πρότυπο, συνήθως στην κροταφική περιοχή, στη συνέχεια στην κορυφή του τριχωτού και τέλος συνενώνονται αυτές οι δυο περιοχές. Οφείλεται σε κληρονομικότητα αλλά και στην επίδραση των ανδρογόνων στους κληρονομικά «ευαίσθητους» τριχικούς θυλάκες.

Play Video

About healthy diet

There is also androgenetic alopecia which affects women, it has a different pattern of development, but the exact same etiology.
The classic treatments we have are:

Promotion

Register for the program now, and get discounts of up to 20%!

H αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP) στην θεραπεία της αλωπεκίας – τριχόπτωσης

PRP is plasma containing over 300-350,000 platelets/uL. It is isolated by the process of centrifugation, after taking a small amount of blood from the patient (20 to 40 ml).

The PRP (Platelet Rich Plasma) treatment is based on the use of growth factors that are released from the platelets contained in our blood (we cause the release of the growth factors from the platelets using a special activator solution). These growth factors are natural components of our body. These are proteins that are contained in platelets with the ability to enhance the regenerative and anaplastic of tissues that are malfunctioning or have suffered some damage. The growth factors reactivate the adult dormant stem cells of the area (with the ultimate goal of creating new hair follicles), activate the proliferation of cells in the area resulting in better blood supply to the scalp area.

The first results which are immediately noticeable are the improvement of the quality of the hair.

Strengthening, greater diameter (thickening) and length is observed in the hairs we already have on our scalp.

In this way, our head looks fuller as each hair has more volume and shine and health!

PRP hair loss treatment can be applied to men and women with androgenetic alopecia (a tendency to recede and lose hair due to heredity). The results of the method are completely natural, while there are no side effects since the body's own blood is used (autologous procedure).

In addition, the treatment can be applied preventively, as it prevents further hair loss, while strengthening the existing ones.

It combines perfectly with the existing proven and effective treatments we have for androgenetic alopecia such as the use of topical minoxidil solution or foam or the use of oral finasteride.

The application of the method should be repeated every 4-6 weeks during the first year, and then once a year to maintain the result.

News & Articles

Recipes

Healthy diet meals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Primis condimentum habitasse semper finibus gravida volutpat nostra lacus ligula. Tortor lorem hendrerit vehicula consectetur pellentesque nulla accumsan egestas lacus neque tincidunt. Pellentesque luctus odio metus vivamus phasellus sed finibus. Aenean eros cubilia elit ipsum sapien per urna a diam. Placerat magna cras mi parturient torquent at praesent porta volutpat congue quis.

Chicken Muffins

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
New Menu

Keto Diet Food

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Grilled Chicken Breast

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor