Εφαρμογή BOTOX από τον Δρ. Κωνσταντίνο Καλοκασίδη στο ιδιωτικό του Ιατρείο στην Θεσσαλονίκη.
Read More