ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ: Ο «κρυφός» εχθρός κάθε γυναίκας, που όμως ΜΠΟΡΕΙ να νικηθεί!

«Κρύβεται» ακόμη και στα πιο όμορφα ή γυμνασμένα σώματα. Σε λεπτές ή και καμπυλώδεις γραμμές της γυναίκας, σε σημεία που είναι συνήθως εμφανή κατά την έκθεση στην παραλία και το αδυσώπητο φως του ήλιου. Αποτελεί έναν ύπουλο «κρυφό εχθρό», που …
Read More

TREATMENT OF “STRETCH MARKS” OF THE SKIN (STRIAE)

These “stretch marks” are a type of atrophic scarring of the skin, with destruction of the normal architecture of the structure in the dermis (the deeper layer of the skin below the epidermis). Heredity plays a crucial role for the …
Read More

TREATMENT OF ACNE SCARS

The scars of acne (such as varicella scars) have the peculiarity that they are placed under the surface of the skin leading to skin pulling downwards and formed imprint (dent). For the effective treatment of acne scarring the first goal …
Read More

CELLULITE COMBINED TREATMENTS (allogenic & PRP)

  Cellulite as well as topical fat usually appear on the thighs, stomach, buttocks and abdomen due to poor blood supply and swelling of fat cells in the specific region. So the problem lies not only in fat tissue but also …
Read More

Dark Eye Circles

The dark circles around the eyes are a common problem for many people and treated with procedures done in the dermatological clinic. Learn what options there are for them to soften. Your new concealer may eliminates the area of the …
Read More

NON-SURGICAL THREAD LIFT

Aging is the nature of life. Skin wrinkling and sagging is the basic symptom of aging and people are interested in aesthetic and cosmetic improvement of these signs and also prevention from being aging.“Power lifting threads” is the newest innovation …
Read More

SMARTLIPO : LASER LIPOSCULPTURE and LIPOSUCTION

Laserlipolisi removes excess fatty tissue thanks to the selective interaction of the laser beam with adipocytes.It is an innovative technique designed for removing localised adiposity in the areas that are normally resistant to dieting and physical exercise. What causes cellulite? …
Read More

BOTOX – HYPERHIDROSIS

Hyperhidrosis (excessive sweating) in certain parts of the body) is a troublesome problem that results in awkward social situations for those that are affected It is related with excessive physical activity, exposure to heat but also with excessive psychological stress. …
Read More

BOTOX – ANTIAGING

[tabs titles=”INFO, VIDEO, FAQ, INFORMATION”] [tab] [info_box_3 title=”BOTOX”] Botox relaxes the contraction of muscles by blocking nerve impulses. [/info_box_3] [blockquote]This protein is used in cosmetic medicine to treat moderate to severe brow furrow (glabellas lines), wrinkles, and facial creases[/blockquote] People …
Read More

MELASMA TREATMENTS

Melasma (also known as chloasma) is a tan or dark skin discoloration. These patches are commonly found on the upper cheek, nose, lips, upper lip, and forehead.[/blockquote] Melasma does not cause any other symptoms beyond the cosmetic disturbance. Although it can …
Read More