Όλες οι θεραπείες Σώματος παρέχονται από τον Δρ. Κωνσταντίνο Καλοκασίδη.

Το δέρμα είναι ο καθρέπτης του σώματος μας, αφού αντικατοπτρίζει όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχική μας ισορροπία. Αξίζει να το φροντίζουμε.